mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Adama Mickiewicza
w Mazańcowicach
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod adresem: https://zspmazancowice.mobidziennik.pl/2017